AngelsForever
englevæsener

AngelsForever

Hanne Keis er billedhugger og har igennem en årrække ladet smukke væsener komme til udtryk i fysisk form i sine skulpturer.
Hun siger: ”Englene viser sig for mit indre blik og jeg modellerer det jeg oplever. Engle-skulpturerne kan aldrig få den lethed, som jeg oplever englene har, når de viser sig for mig. Det jeg skaber er et fysisk udtryk for en ikke fysisk, åndelig form.
Engle er meget kraftfulde væsener, som det har krævet mod at turde forevige. Ofte er vi bange for at erkende vores åndelige natur.
Jeg oplever, at vi er i en tid, hvor englene meget gerne vil synliggøres for menneskene.
På et tidspunkt spurgte jeg englene, hvad formålet er, med de engleskulpturer jeg skaber, (udover at jeg helt personligt elsker at modellere dem)!
De svarede mig, at engleskulpturerne er fokuspunkter for englenes specifikke energier, og at det derigennem er meget lettere for mennesker, at komme i kontakt med englene – og omvendt. Man kan sige at engleskulpturen danner et ”link” til en bestemt engel. I det øjeblik engleskulpturen står foran dig, som et fokuspunkt for den åndelige energi, som den er udtryk for, er det meget nemmere for dig at skabe kontakten til den.
For mig er englene en uudtømmelig kilde til forståelse af vores verden. Englene anskueliggør for mig, hvor væsentligt det er, at vi prøver at se vort liv ud fra et større perspektiv – og at de altid er der for at hjælpe og forklare os, hvad livet drejer sig om – men som de også siger til mig: ”I mennesker lever i den frie viljes univers – og vi må ikke bare gribe ind i Jeres verden – med mindre I beder os om det! – så derfor er det så vigtigt, at I lærer at kontakte os og kommunikere med os; I er mange gange bange for at stole på, at I virkelig kan – og at I fortjener at have kontakt til os. Kontakten er ikke noget I skal gøre Jer fortjent til. Den er en lige så naturlig ting som at spise og sove.
Der var engang, da menneskene havde et nært og inderligt forhold til os. Da menneskene ”kendte os” blev vi foreviget i malerier og skulpturer over hele verden.
Vi ønsker af hele vort englehjerte, at I igen lærer at bede os være Jeres samarbejdspartnere””.

 

I mit kunstneriske arbejde som billedhugger har jeg igennem mange år arbejdet med vandkunst. Det er i særlig grad flowforms, - eller vandtrapper, som vi kalder dem i Danmark, som er mit speciale. Den blide rytmiske pulsation jeg kan skabe i vandtrapperne, ligner meget lyden af en stille bølge der ruller mod stranden. Vand har en unik evne til at få os til at falde til ro og lytte mere til os selv.
Se www.vandtrapper.dk